BussContact.sk
| katalóg business firiem

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

EKOVIB s. r. o., Nábrežná 4415/2 , Prešov

Je to súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií, na obmedzovanie vzniku odpadu a jeho zneškodňovanie. Firma zabezpečí vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, kontrolu prevádzky z hľadiska plnenia podmienok a aktualizáciu integrovaného povolenia.

Firma EKOVIB s. r. o.
Adresa Nábrežná 4415/2, Prešov
Telefónne číslo +421 905 397 716
E-mailová adresa benova@ekovib.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár