BussContact.sk
| katalóg business firiem

RNDr. Miroslav Drahoš - HYDROS, s.r.o.

Kordíky 128, Kordíky

Vykonávame prieskum znečistenia, hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum, numerické modelovanie prúdenia vôd a iných kvapalín a posudky hygrogeologické. Ponúkame tiež vrty, studne, ekoaudity, vedenie agendy životného prostredia, environmentálne záťaže, ekologické poradenstvo, odbery vzoriek vôd a zemín, sanácia podzemných vôd a zemín a monitoring a výpočet množstiev (zásob) podzemnej vody .

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.